Θεοφάνης Καταπόδης

Κοινωνιολόγος 

Δικηγόρος

(Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών)

 

 

Theofanis Katapodis

Sociologist

Attorney - at - Law

Athens Bar

Νόμιμη Επιφύλαξη

Οι απόψεις που διατυπώνονται σ’ αυτήν την ιστοσελίδα και στα αναρτημένα άρθρα απηχούν προσωπικές εκτιμήσεις τις οποίες καταθέτω καλοπροαίρετα και με γνήσια διάθεση να γίνω χρήσιμος στους συμπολίτες μου. Για να μην δημιουργηθούν πάντως παρεξηγήσεις, συνιστώ, στον κάθε αναγνώστη να μην επαφίεται στις προσωπικές μου εκτιμήσεις και να λαμβάνει εξονυχιστικά και με άκρα επιμέλεια για όλα τα θέματα στα οποία αναφέρομαι, ανεξάρτητες επαγγελματικές γνώμες νομικές, λογιστικές, τεχνικές κλπ προκειμένου να αξιολογήσει ανεπηρέαστα και κριτικά τα γραφόμενά μου.